Projectinformatie

Bouw = Wouw is een recept dat op herhaling te verkrijgen is. Lokaal inzetbaar door de hele regio.

De ingrediënten van het programma: een aantal kernpartners in de keten (gemeente, corporatie, ROC, praktijkopleiders, VO-scholen en bouwbedrijven) slaan de handen ineen en vormen een alliantie. Projectmatig wordt een structurele samenwerking opgezet. Het gaat om al doende te leren, kennisdeling, netwerk bouwen en verankeren. De visie achter de samenwerking is: kandidaten begeleiden langs een vloeiende, doorlopende leerlijn richting opleiding of werk in bouw & techniek.

Campagne en werving

Het heersende imago van werken in bouw of techniek is negatief – of er is sprake van complete onwetendheid. Veel jongeren (en hun ouders) hebben nog het deels achterhaalde beeld van vies, zwaar en laagbetaald werk. Daarnaast is de bouwsector – mede vanwege de crisis – jarenlang onzichtbaar geweest als beroepskeuze op het schoolplein, in het klaslokaal of in de wijk. Jongeren en werkzoekenden hebben geen idee hoe het er op een (moderne) bouwplaats of in duurzame techniek aan toe gaat.

De campagne heeft als basis: zoek naar kandidaten voor de opleidingsplekken in de directe omgeving. Werk met rolmodellen en directe samenwerking tussen techbedrijven, scholen en sociale dienst.
Motto: bouw mee aan je eigen wijk en tegelijkertijd aan je eigen toekomst. De campagne heeft 2 hoofddoelgroepen; ten eerste instromers vanuit het voortgezet onderwijs, ten tweede zij-instromers. Kortom, iedereen die werk zoekt en zich (betaald) wil laten (om)scholen.