Bouw- en techniekbedrijven

Op zoek naar bouwend personeel of leerlingen en bereid iets te doen, bijvoorbeeld vanuit je opleidingsprogramma, MVO of social return? Kijk hier wat Bouw = Wouw voor jou kan betekenen.

Bouw = Wouw iets voor jouw organisatie?

Binnen (de regio) Utrecht is een beweging op gang gekomen, die werken in bouw, renovatie en duurzame techniek promoot. Bouwbedrijven, woningcorporaties, beroepsopleiders en scholen werken samen om jongeren en werkzoekenden te interesseren en op te leiden voor technische beroepen. Er staat veel renovatiewerk, verduurzaming en nieuwbouw op stapel in de stad en regio Utrecht. Zonder nieuwe instroom van personeel wordt het onmogelijk om deze opgave te realiseren.

Het netwerk staat open voor alle bouw-, installatie- en infrabedrijven die dat stapje extra willen doen om jeugd te interesseren voor technisch werk of opleiding. Via Bouw = Wouw krijg je regelmatig leerlingen of werkzoekenden uit de directe omgeving over de vloer. Ze wonen in de buurt van jouw bouwproject of -locatie. Met jouw begeleiding, enthousiasme en vakkennis kun je de zaadjes planten voor motivatie en interesse voor werk of opleiding in de bouw. Bovendien ontmoet je mensen die je niet via de gebaande paden vindt.

Dit unieke programma sluit aan bij de invulling van je bedrijfs-opleidingsprogramma (BBL-plekken of vmbo-stages), MVO of social return. Diverse publieke opdrachtgevers in Utrecht (gemeente, Hoogheemraadschap, corporaties) stimuleren inzet van Social Return voor Bouw = Wouw.

Belangrijk is dat er bij jouw bedrijf goede begeleiding is voor het inwerken van deze kandidaten. We kunnen support leveren (via cursussen voor leermeesters bijvoorbeeld). Wij zorgen voor de verbinding met juiste personen (kandidaten, begeleiders vanuit school of de wijk en bouwopleiders). Wil je meer weten of meedoen? Neem contact met ons op.