Netwerk Bouw = Wouw

Aangesloten bedrijven helpen een aantal keer per jaar mee op evenementen of op scholen, met gastles, technische demonstraties, stages of bieden leerwerkplekken aan. Op evenementen en beroepenmarkten dragen zij hun steentje bij met een bijdrage van vakmensen of rolmodellen en leuke doe-proefjes. De inzet hiervoor kan veelal worden opgevoerd als social return bij publieke opdrachtgevers.