Verbeteren van positie op arbeidsmarkt

01/11/2023

Vanuit ESF(+) is 70 miljoen beschikbaar voor scholing en begeleiding van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het kan bijvoorbeeld gaan om werkzoekenden, statushouders en ontheemden uit Oekraïne, mensen zonder vervolgopleiding of mensen die een laag inkomen hebben uit werk. De projecten moeten gericht zijn op het bieden van scholing en begeleiding.

Opleidings- en ontwikkelingsfondsen of samenwerkingsverbanden waarin werkgevers én werknemers vertegenwoordigd zijn, kunnen tot eind januari 2024 subsidie aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor meer informatie over de regeling en de aanvraagprocedure klikt u hier.